Veiligheid

In de samenleving wordt “veiligheid” een steeds belangrijker item. Dat geldt ook voor de ramen, deuren en gevels en met name in STAAL en RVS kan “veiligheid” relatief eenvoudig en onopvallend verwerkt worden.

Veiligheid kan o.a. uitgedrukt worden in brandwerendheid, in- / uitbraakwerendheid, kogelwerendheid, geluidwerendheid en zelfs explosiewerendheid en voor ieder vraagstuk in deze is er eigenlijk wel een oplossing voor. Nadere uitleg vindt U verder bij de specifieke onderdelen.